Fravær pga. omsorg for barn

Karantene/korona barn/barnepasser

Froland kommune utbetaler ordinær lønn under omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger, avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. Husk at fravær pga korona skal registreres som "Karantene/korona barn/barnepasser". På grunn av koronautbruddet ble kvoten for antall tillatte dager med omsorgspenger doblet, og fra 1. juli nullstilles kvoten. Dersom du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du ta kontakt med din leder.

For barn over 12 år som ikke har behov for "barnepasser", vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylt. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Foreldre som av frykt for smitte holder friske barn hjemme fra åpne skoler og barnehager, har ikke rett til omsorgspenger. Dersom barn av særlige smittevernhensyn må holdes helt eller delvis hjemme, og det fremlegges legeerklæring, har foreldre likevel rett til omsorgspenger og permisjon frem til 30. juni.

Ved behov, ta kontakt med din leder for å avtale eventuell avvikling av ferie, avspasering eller ulønnet omsorgspermisjon.

Mer informasjon om omsorgspenger på NAVs nettside: