For ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Froland kommune.