For ansatte i Froland kommune

Informasjon til og restriksjoner for ansatte i Froland kommune
publiseres fortløpende på denne siden.


I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet skal vi forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper
og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester.

Sist oppdatert: 25.08.20