Betaling for kommunale tjenester

Barnehage og SFO

Betaling for opphold i barnehage og på SFO vil bli refundert for perioden disse holder stengt.

Faktura for opphold i mars

Fordi barnehage og SFO ble stengt f.o.m. 13. mars, vil betaling for halvparten av mars måned bli trukket fra på neste faktura du mottar.

Faktura for opphold i april

SFO har allerede sendt ut faktura for opphold i april, med betalingsfrist 9. april. Disse fakturaene skal ikke betales. Barnehagene har ikke sendt ut faktura for opphold i april.

Frolandia

Har du abonnement i Frolandia, vil betalingen bli refundert for perioden anlegget holder stengt.

Kommunale avgifter og hytteforbud

Regjeringens hytteforbud gir foreløpig ikke grunnlag for fritak fra eller reduksjon i kommunale avgifter.

Kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing beregnes etter selvkostmodellen. Dette betyr at avgiftene er basert på hva det koster kommunen å levere disse tjenestene. Dersom kommunens kostnader på dette området blir vesentlig lavere framover, vil neste års avgifter bli redusert.