Smittevernsregler

Kom frisk
Kom ikke til oss dersom du er syk eller har luftveissymptomer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake når du er symptomfri.

Hold avstand
Avstandsregelen på minst 1 meter må overholdes. Personer i samme hustand kan være tettere.

Vask hendene
Du må gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon ved ankomst og før du forlater senteret.

I garderober
Du har selv ansvar for å overholde 1 meters regelen. Velg ditt skap med omhu.

Resepsjon
Unngå trengsel i resepsjonsområde.

Under trening
Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og uttøying, skal ansatte og kunder holde en avstand på minst én meter. Ved trening med høy intensitet, som for eksempel på mølle, spinning eller kondisjonstrening i sal, skal avstandskravet økes til minst to meter. Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.

Annet.
Vent på tur, vær tålmodig og hold avstand
Les plakater og henvisninger nøye
Vi har jevnlig renhold av alle overflater, kontaktflater og garderober
Anbefaler bruk av håndkle
Alle må skanne medlemskortet sitt ved ankomst
Alle medlemskap blir gjenåpnet f.o.m. 15. juni
 

Hele anlegget er vasket ned før gjenåpning