Rent Senter

Antidoping Norge ønsker gjennom sitt forebyggende arbeid at de som trener på treningssenter og andre skal tenke gjennom sine valg og verdier i forhold til doping. 

 

 

 

 

 

 

 

Froland Treningssenter er medlem av Rent Senter og Antidoping Norge, og er våre støttespillere i det forebyggende arbeidet.

Se www.rentsenter.no for mer informasjon om doping og konsekvenser.

Se også: antidoping.no/folkehelse/dopingkontakten/ eller ring 800 50 200

Ved inngåelse av medlemskap hos oss, skriver du også under på pkt. 10 i trygghets- og trivselsreglene:

"Medlemmer plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utestengelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontigent."

Vi samarbeider også med det lokale politi, og minner om at dopingmidler er likestilt med narkotiske stoffer og straffeforfølges i henhold til Norske Lover.

Froland Treningssenter har som mål å være et rent og dopingfritt treningssenter der trygghet og trivsel og trening forenes.