Brendehei rundt

Trevann - Butjenn - Grandalstjenn - Reiersølvannet - Mørløsvannet - Auglandstjønn - Trevann

Turen går rundt Høgehei (179 moh.), Snippåsen og Brendehei (222 moh.). Fra Rustenberg har Rune Osmundsen merket denne flotte løypa. Turen tar 2,5 - 3 timer, er ca. 10 km lang, lettgått og går hovedsakelig på grusvei. Det er skogssti de første kilometerne og det siste strekket opp Mørløsdalen. Ved Butjenn kan du velge om du fortsetter på skogssti til høyre gjennom Langedal til Reiersølvannet, eller om du følger den merkede løypa til venstre på grusveien til Grandalstjenn og så til Reiersølvannet.

Veibeskrivelse og parkering

Fra Blakstadbroa i Froland kjører du gjennom Osedalen til Frolands Verk og parkerer ved hovedgården. Alternativt kan du ta inn til venstre til Augland mot Mørløsvannet og parkere ved Auglandstjønn. Hvis du parkerer ved Auglandstjønn, går du tilbake til bunnen av den lange bakken og så inn til høyre ved postkassene.

Slik går du / Postkasse

Løypa er godt oppmerket med røde og hvite plastbånd. Turpostkassa er plassert langs stien i krysset der oppmerket grusvei og stien fra Langedal møtes.

Fra parkeringen ved hovedgården går du inn på Auglandsveien. I bunnen av den lange bakken tar du inn til venstre og følger grusveien langs Trevann til Blankenberg. Så går du opp bakken til høyre til en sort hytte, ned ved den flotte uteplassen og inn på skogsstien. Det er lett å følge merkene i skogen.

Etter Butjenn kommer du ut på grusvei/snuplass. Følg grusveien videre til venstre mot Grandalstjenn. Ved tjenna kommer veien fra venstre fra Tresnes. Ved vannet tar du til høyre forbi den koselige gapahuken, og her er det fint å raste. Følg grusveien videre, opp en lang bakke og videre rett frem. Grusveien slutter i krysset/åpent område, der stien kommer fra Langedal på høyre side. Der går grusveien over i ei slepe, og du ser postkassa i et tre rett frem.

Fortsett forbi postkassa, på slepa, opp en bakke. På toppen kan du ta en avstikker til venstre til gården Rugdelia. Tilbake på slepa følges denne til den går over i sti gjennom Mørløsdalen. Her er det bløtt og en del vann, men med god balanse og koordinasjon kan du gjøre et tørrskodd veivalg. Fra skogsstien kommer du ut på grusveien som går rundt Mørløsvannet. Fortsett på denne helt til parkeringen ved Auglandstjønn eller hovedgården på Frolands Verk.

Tips: Det er greit å gå med joggesko på denne turen, men det er noe bløtt til tider i Mørløsdalen, rett før Mørløsvannet. Hvis du vil sykle, kan du sykle fra Tresnes til postkassa og fra parkeringen og opp rundt Mørløsvannet. Du sykler da motsatt vei siste del av runden.

God tur!

Kart - Brendehei rundt (PDF, 873 kB)