Almedalen - Valleheia

Almedalen er stedet å gå i mai for å se blåveisen. Turen er en rundløype på omtrent 5 km og tar ca. 1 ½ time i rolig tempo på fine skogstier og deler av traséen til skiløypa.  Det første og siste stykket av løypa er samme trassè og går på skogsbilvei. Den fineste utsikten får du på siste del av løypa på Valleheia. Pr. 25.04.18 ligger det noe snø på skogsbilveiene.

Veibeskrivelse og parkering (P)

Fra Blakstadbroa i Froland kjører du til Bøylestad, 12 km, sving til venstre over broa til Bøylestad stasjon. Der ligger også en gård som heter Valle Gård. Parker her. Du kan også ta toget fra Arendal og gå av på Bøylestad stasjon.

Slik går du / Postkasse

På kartet er løypa stiplet med blå prikker.
Kart over løypa (PDF, 2 MB)

Løypa er merket med oransje bånd og rødgule malingsmerker på trær og stein. Postkassa (PK) er plassert ca. halvveis i løypa ved en gammel bålplass.

Gå opp fra parkeringen, ta til høyre oppi bakken og følge skogsbilvei noen hundre meter til et kryss, der du tar til venstre på skogsti. Dette krysset kommer du tilbake til etter rundløypa. Turen følger en steinsatt slepe opp Almedalen, og fortsetter på skogsti til du kommer til postkassa etter ca. 2 km. Følge bånd og sti videre til du er ute på skiløypetrasèen. Følg denne i 100 meter til neste kryss, og gå til høyre mot Bøylestad stasjon. Ta raskt av til venstre og følg stien videre over Valleheia.

På toppen er det flott utsikt hvor det er fint å ta en pause. Følg stien videre ned mot skogsbilveien igjen, gå nedover til venstre og snart er du tilbake til første kryss og følger samme trassè tilbake bilen og Valle gård.

Tips.

Hvis du vil ha en lengre tur kan du starte turen fra Eivinstad, da blir turen ca 8 km. Følg skiløypetrasèen, til du kommer til krysset der du tar av til Bøylestad stasjon.                                                                                                                    

GOD TUR