Folkehelseundersøkelse

Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 er straks i gang, og nå trenger vi din hjelp!

Mandag 23. september begynner Folkehelseinstituttet (FHI) å sende ut mer enn 60 000 invitasjoner til å delta, og svare på spørsmål om egen opplevelse av helse og andre folkehelserelaterte parametere.

Deltakerne i undersøkelsen blir trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, og målgruppen er de som bor i Agder og er over 18 år. Invitasjon sendes på SMS og e-post. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Innsamlingsperioden vil vare i ca. 4 uker, fra 23. september til 18. oktober 2019.

Dess flere som svarer – dess bedre blir kvaliteten på undersøkelsen.

Derfor ber vi deg om hjelp til å få flest mulig til å svar.
Vil du lese mer om undersøkelsen?