Renhold

 

Gjennom utdanning av våre ansatte, renholdsrutiner og moderne hjelpemidler skal vi sikre et godt hygienisk nivå.

Hvis dette ikke er tilfredsstillende ber vi om at vår betjening kontaktes umiddelbart.