Sosiallærer

 • Har fast besøkstid for elevene
 • Har kontakt med foresatte der kontaktlærer trenger støtte
 • Gir råd og veiledning til kontaktlærerne og andre ansatte ved skolen i elevsaker (enkeltelever/klasser)
 • Tar initiativ og følger opp nødvendige observasjoner i undervisningssituasjoner/friminutt
 • Koordinerer Olweus-satsingen gjennom skoleløpet
 • Er fast medlem i skolens oppvekstteam
 • Leder skolens sosialpedagogiske team sammen med helsesøster
 • Samarbeider med PPT, ABUP, barnevern og andre tjenester vedrørende enkeltelever

Sosiallærer har videre tett samarbeid med helsesøster hvor det blant annet jobbes med:

 • Psykisk helse
 • Jentegrupper
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Sosiallærer
Wencke Brit Øistensen

Mobil
918 30 715

Sosiallærer er tilgjengelig:

 • Mandag kl. 09:45 - 12:30
 • Onsdag vanligvis hele dagen
 • Torsdag kl. 12:00 - 14:30
 • Fredag kl. 12:00 - 12:45

Ellers etter avtale