Sosiallærer

Sosiallærer:

 • Har fast besøkstid for elevene.
 • Har kontakt med foresatte der kontaktlærer trenger støtte.
 • Gir råd og veiledning til kontaktlærerne og andre ansatte ved skolen i elevsaker (enkeltelever/klasser)
 • Tar initiativ og følger opp nødvendig observasjoner i undervisningssituasjoner/friminutt.
 • Koordinerer Olweus-satsingen gjennom skoleløpet.
 • Er fast medlem i skolens oppvekstteam.
 • Leder skolens sosialpedagogiske team sammen med helsesøster.
 • Samarbeider med PPT, ABUP, barnevern og andre tjenester vedrørende enkeltelever.

Sosiallærer har videre tett samarbeid med helsesøster hvor det blant annet jobbes med:

 • Psykisk helse.
 • Jentegrupper.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Wencke Brit Øistensen

mob. 918 30 715

Sosiallærer er tilgjengelig:

 • Mandager fra kl. 0945 – 1230
 • Onsdager, vanligvis hele dagen.
 • Torsdager fra kl. 1200 – 1430
 • Fredager fra 1200 - 1245

Ellers tilgjengelig etter avtale.