Elever

Nyheter fra Froland skole

  • Informasjon om skoleåret 2017-2018

    Skolebruksutvalget har nå fattet følgende vedtak: Klassene på 4. trinn opprettholdes delt og som konsekvens må 7. trinn tildeles baser på ungdomstrinnsbygget.

Hovedopptak SFO

Søk om SFO-plass innen 1.april.

Login for redigering