Info om mobbing

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Det er elevens egen opplevelse av miljøet som avgjør om det er godt nok

Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn barnet ditt hvordan det har det på skolen. Rektor kan for eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, skal skolen ta det på alvor. Nye regler om skolemiljø og mobbing gjelder fra 1. august 2017. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer om retningslinjene til utdanningsdirektoratet om mobbing

Froland skole arbeider mot en nullvisjon mot mobbing, og for å klare dette er det viktig at skolen kommer inn tidlig i prosessen med å avdekke mobbing, og for å sette inn tiltak så raskt som mulig. Skolen har en handlingsplikt, og skal etter opplæringsloven lage en aktivitetsplan som forteller om hva skolen har tenkt å gjøre for at elevene skal ha det bra på skolen.

Hvis du ønsker å si ifra om mobbing på Froland skole så ønsker vi at du melder inn dette ved på trykke lenka nedenfor. Ledelsen ved skolen vil deretter ta kontakt med deg så fort som mulig for å veilede og informere om videre saksgang, og om dine rettigheter som elev eller foresatt.

Klikk her for å melde ifra om mobbing

Hvis du ikke hører noe fra skolen innen en uke, vil vi anbefale deg å ta kontakt med skolen for å etterspørre aktivitetsplanen som skolen er forpliktet til å lage. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan skolen har håndtert saken, har du også klagerett til fylkesmannen.

Fant du det du lette etter?