Foresatte

DET GÅR MOT SOMMERFERIE……..

Et hektisk skoleår nærmer seg slutten. Skolen informerer:
 

A)        Innlevering av bøker.

Innlevering av bøker – barnetrinnet:             15.06.
Innlevering av bøker - ungdomstrinnet:        Uke 24 og 25 

B)        Siste skoledag, torsdag, 21.06.17.

Nyheter fra Froland skole