Ansattoversikt


Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider E-post
Amine Achour
Vernepleier/miljøteam E-post
Miljøarbeider E-post
Roald Danielsen
Miljøarbeider E-post
Miljøarbeider E-post
Cathrine Elisabeth Jensen
Miljøarbeider E-post
Kaja Jørgensen
Læring/miljøteam
Miljøarbeider E-post
Miljøarbeider E-post
Miljøarbeider E-post
Leder av los-teamet
Birgitte Becher Sandbakk
Miljøarbeider E-post
Awi Shing
Leder for miljøteam/miljøarbeider E-post
Miljøarbeider og hovedverneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal