Ansattoversikt


Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 480 07 526 E-post
Amine Achour
Miljøarbeider E-post
Roald Danielsen
Miljøarbeider E-post
Cathrine Elisabeth Jensen
Miljøarbeider E-post
Kaja Jørgensen
Miljøarbeider
Veronique Rademakers
Vernepleier og leder av miljø- og losteamet
Birgitte Becher Sandbakk
Miljøarbeider 948 36 144 E-post
Awi Shing
Miljøarbeider og hovedverneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal