Ansattoversikt


Froland ungdomsskole - Lærere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 9b
E-post
 
Gunn Mariann Arnesen
Kontaktlærer 8A E-post
 
Svein Bø
Kontaktlærer 10B E-post
Kontaktlærer 10B/IKT-ansvarlig E-post
 
Trine Fosback Larsen
Kontaktlærer 9C E-post
Kontaktlærer 10C E-post
 
Anne Karine Austenaa Johansen
Kontaktlærer 9D E-post
 
Tove Juliussen
Kontaktlærer 9B E-post
E-post
 
Ingebjørg Konnestad
Kontaktlærer 9A E-post
Kontaktlærer 8B E-post
 
Oddrun Lyngroth
Kontaktlærer 9C E-post
Kontaktlærer 8C/Spesped koordinator E-post
 
Marit Moseng
Koordinator for fremmedspråklige 1.-10. trinn E-post
Kontaktlærer 10C/Rådgiver E-post
 
Hilde Margrethe Nordbø
E-post
 
Gunn Irene Nordli
Kontaktlærer 10A E-post
 
Anne Goderstad Norlund
Kontaktlærer 9A E-post
Lærer, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet E-post
 
Jorunn Olsen
Kontaktlærer 10A E-post
 
Ole Terje Hovatn Olsen
E-post
E-post
Hege Kristin Skogheim
Kontaktlærer 8A E-post
E-post
E-post
Kontaktlærer 8C E-post
 
Linn Marita Thors
Kontaktlærer 8B E-post
 
Silje Tingstveit
Lærer og kontaktperson elevråd E-post
 
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Miljøarbeider og hovedverneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal
Kontaktlærer 9D/sosiallærer E-post
19123 08390 0044
Wencke Brit Øistensen