Ansattoversikt


Froland ungdomsskole - Lærere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 8A E-post
 
Gunn Mariann Arnesen
Kontaktlærer 9C E-post
 
Svein Bø
Kontaktlærer 9B/IKT-ansvarlig E-post
 
Trine Fosback Larsen
Kontaktlærer 8C 917 12 134 E-post
Kontaklærer 8D E-post
Kontaktlærer 10C 415 89 379
Kontaktlærer 9C E-post
 
Anne Karine Austenaa Johansen
Kontaktlærer 8D E-post
 
Tove Juliussen
Kontaktlærer 8B E-post
Kontaktlærer 9B E-post
 
Ingebjørg Konnestad
Kontaktlærer 8A E-post
Kontaktlærer 8B E-post
Kontaktlærer 10B/samlingsstyrer K-H E-post
 
Oddrun Lyngroth
Kontaktlærer 8C 993 32 121 E-post
Kontaktlærer 10A/Spesped koordinator E-post
 
Marit Moseng
Koordinator for fremmedspråklige 1.-10. trinn 917 49 255 E-post
Kontaktlærer 9C/Rådgiver 416 21 445 E-post
 
Hilde Margrethe Nordbø
E-post
 
Gunn Irene Nordli
Kontaktlærer 9A E-post
 
Anne Goderstad Norlund
Lærer, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet E-post
 
Jorunn Olsen
Kontaktlærer 9A E-post
 
Ole Terje Hovatn Olsen
Kontaktlærer 9B 978 78 454 E-post
Hege Kristin Skogheim
Kontaktlærer 10B E-post
Kontaktlærer 10A E-post
 
Linn Marita Thors
Kontaktlærer 9B E-post
 
Silje Tingstveit
Lærer og kontaktperson elevråd E-post
 
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Miljøarbeider og hovedverneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal
Kontaktlærer 10C/sosiallærer E-post
19123 08390 0044
Wencke Brit Øistensen