Ansattoversikt


Froland barneskole - Lærere

Ansatte i avdelingen Froland barneskole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 2A E-post
926 33 238 E-post
19123 08299 0001
Kontaktlærer 5D E-post
Lærer 470 26 567 E-post

19123 08299 0027

spesialpedagog 37 50 24 28 E-post

19123 02895 0009

Kontaktlærer 1A 909 68 946 E-post
19123 08299 0003
906 19 165 E-post
19123 08299 0002
Kontaktlærer 3A 936 50 452 E-post
19123 08299 0005
Kontaktærer 5B E-post
19123 08299 0004
Kontaktlærer 3B 476 16 142 E-post

19123 08299 0027

Spesialpedagog 37 50 24 26 915 94 367 E-post
Lærer/IKT-ansvarlig, barnetrinnet 37 50 24 31 997 96 199 E-post
19123 08299 0007
Kontaktlærer 5a E-post
Kontaktlærer 6C 977 49 445 E-post
 
Hanna Møretrø Grande
Kontaktlærer 1C 986 75 631 E-post

19123 02895 0022

922 02 955 E-post
19123 08299 0009
Kontaktlærer 4B E-post
Kontaktlærer 7A E-post
970 09 444 E-post
19123 08299 0012
Spes.ped koordinator 977 37 678 E-post
Kontaktlærer 4C E-post
Kontaktlærer 7B E-post
997 96 406 E-post
19123 08299 0013
Thor Olav Lauvrak
Kontaktlærer 5C E-post
Lærer 908 38 146 E-post
19123 08299 0014
Mariell Nesodden
Lærer 958 17 088 E-post
Koordinator for fremmedspråklige 1.-10. trinn 917 49 255 E-post
482 34 695 E-post
19123 08299 0015
Kontaktlærer 2B E-post
Kontaktlærer 6B 473 29 244 E-post
19123 08299 0016
992 96 782 E-post
19123 08299 0017
Kontaktlærer 6A 959 28 796 E-post
19123 08299 0018
Kontaktlærer 6D E-post
37 50 24 31 951 83 917 E-post
19123 08299 0019
Eirin Sprenglewski
Avdelingsleder 479 08 809 E-post
Lærer og kontaktperson elevråd E-post
 
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Kontaktlærer 1B 37 50 24 28 452 93 208 E-post
19123 08299 0022
Kontaktlærer 4A 917 52 386 E-post
19123 08299 0023
913 00 506 E-post
19123 08299 0024
E-post