Ansattoversikt


Blakstadheia - Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Blakstadheia - Administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 37 50 25 20 472 77 057 E-post
Tove Steen

Blakstadheia - Ledelsen

Ansatte i avdelingen Blakstadheia - Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post

Blakstadheia - Lærere

Ansatte i avdelingen Blakstadheia - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 3. trinn 951 17 853 E-post
Kontaktlærer 2. trinn 472 55 772 E-post
 
994 81 618 E-post
 
994 53 288 E-post
 
Kontaktlærer 1. trinn 415 50 525 E-post
 
917 07 160 E-post
 
Kontaktlærer 4. trinn 950 64 097 E-post
911 04 306 E-post
 

Blakstadheia - Miljøarbeidere

Ansatte i avdelingen Blakstadheia - Miljøarbeidere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

19123 07791 0005

Anette Bjelland
928 84 455 E-post
907 94 159 E-post
19123 07791 0007
909 35 322 E-post
19123 07791 0008
917 03 596 E-post
19123 07791 0009
406 35 606 E-post
950 84 021 E-post
19123 07791 0012
414 96 466 E-post
19123 07791 0015

Blakstadheia - SFO

Ansatte i avdelingen Blakstadheia - SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

19123 07791 0005

Anette Bjelland
928 84 455 E-post
907 94 159 E-post
19123 07791 0007
909 35 322 E-post
19123 07791 0008
917 03 596 E-post
19123 07791 0009
406 35 606 E-post
950 84 021 E-post
19123 07791 0012

Froland barneskole - Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Froland barneskole - Administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 919 16 077 E-post

Froland barneskole - Ledelsen

Ansatte i avdelingen Froland barneskole - Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder småtrinnet 470 26 597 E-post
Avdelingsleder 930 54 857 E-post
Rektor Barneskolen 959 73 246 E-post
Inge Roppen

Froland barneskole - Lærere

Ansatte i avdelingen Froland barneskole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
926 33 238 E-post
19123 08299 0001
Lærer 470 26 567 E-post

19123 08299 0027

spesialpedagog 37 50 24 28 E-post

19123 02895 0009

Kontaktlærer 2A 909 68 946 E-post
19123 08299 0003
Kontaktlærer 1B 906 19 165 E-post
19123 08299 0002
Kontaktlærer 4A 936 50 452 E-post
19123 08299 0005
Kontaktærer 4A E-post
19123 08299 0004
476 16 142 E-post

19123 08299 0027

Spesialpedagog 37 50 24 26 915 94 367 E-post
Kontaktlærer 1A E-post
19123 08299 0006
Lærer/IKT-ansvarlig, barnetrinnet 37 50 24 31 997 96 199 E-post
19123 08299 0007
Kontaktlærer 2B 986 75 631 E-post

19123 02895 0022

922 02 955 E-post
19123 08299 0009
Lærer 913 04 217 E-post
19123 08299 0028
Kontaktlærer 2D 970 09 444 E-post
19123 08299 0012
Lesepedagog 1.-4. trinn 977 37 678 E-post
Kontaktærer 7B 997 96 406 E-post
19123 08299 0013
Thor Olav Lauvrak
Kontaktlærer 3C 415 51 972 E-post
19123 08299 0025
Kontaktlærer 1C 950 52 172 E-post
19123 08299 0026
Lærer 908 38 146 E-post
19123 08299 0014
Mariell Nesodden
Lærer 958 17 088 E-post
Koordinator for fremmedspråklige 1.-10. trinn 917 49 255 E-post
Kontaktlærer 3A 482 34 695 E-post
19123 08299 0015
Kontaktlærer 5B 473 29 244 E-post
19123 08299 0016
Kontaktlærer 7C 992 96 782 E-post
19123 08299 0017
Kontaktlærer 6C 959 28 796 E-post
19123 08299 0018
Kontaktlærer 5B 37 50 24 31 951 83 917 E-post
19123 08299 0019
Eirin Sprenglewski
Kontaktlærer 6A 479 08 809 E-post
Lærer og kontaktperson elevråd E-post
 
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Kontaktlærer 2C 37 50 24 28 452 93 208 E-post
19123 08299 0022
Kontaktlærer 7C 917 52 386 E-post
19123 08299 0023
Kontaktlærer 5C 913 00 506 E-post
19123 08299 0024

Froland ungdomsskole - Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 37 50 24 16 488 88 821 E-post
Hildegunn Hausevik Johnsen

Froland ungdomsskole - Ledelsen

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Ungdomsskolen 37 50 24 85 E-post
Lise Dukane
Avdelingsleder 467 87 342 E-post
Aina Venemyr Terjesen

Froland ungdomsskole - Lærere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 9C E-post
 
Gunn Mariann Arnesen
Kontaktlærer 8C E-post
 
Svein Bø
Kontaktlærer 10C E-post
 
Trine Fosback Larsen
Kontaktlærer 10A E-post
 
Hanna Møretrø Grande
Kontaktlærer 9B 917 12 134 E-post
Kontaktlærer 8B E-post
 
Anne Karine Austenaa Johansen
Kontaktlærer 9C E-post
 
Tove Juliussen
Kontaktlærer 10B E-post
 
Ingebjørg Konnestad
Kontaktlærer 8B/samlingsstyrer K-H E-post
 
Oddrun Lyngroth
Kontaktlærer 9A E-post
 
Karl Tore Moen
Lærer E-post
 
Marit Moseng
Koordinator for fremmedspråklige 1.-10. trinn 917 49 255 E-post
Kontaktlærer 10C/Rådgiver 416 21 445 E-post
 
Hilde Margrethe Nordbø
Kontaktlærer 10B E-post
 
Gunn Irene Nordli
Kontaktlærer 8C E-post
 
Anne Goderstad Norlund
Lærer, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet E-post
 
Jorunn Olsen
Kontaktlærer 10A E-post
 
Ole Terje Hovatn Olsen
Kontaktlærer 9B 978 78 454 E-post
Hege Kristin Skogheim
Kontaktlærer 8A E-post
 
Linn Marita Thors
Kontaktlærer 8B E-post
 
Silje Tingstveit
Lærer og kontaktperson elevråd E-post
 
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Miljøterapeut - hoved verneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal
Kontaktlærer 9A/sosiallærer E-post
19123 08390 0044
Wencke Brit Øistensen

Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Miljøarbeidere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8.-10 trinn 480 07 526 E-post
Amine Achour
Lærer/Assistent E-post
Roald Danielsen
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Cathrine Elisabeth Jensen
Fagarbeider E-post
Kaja Jørgensen
Barne- og ungdomsarbeider
Veronique Rademakers
Vernepleier
Birgitte Becher Sandbakk
Assistent 948 36 144 E-post
Awi Shing
Miljøterapeut - hoved verneombud i kommunen E-post
Rune Veråsdal

Froland ungdomsskole - Rådgiver

Ansatte i avdelingen Froland ungdomsskole - Rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 10C/Rådgiver 416 21 445 E-post
 
Hilde Margrethe Nordbø

Helsepersonalet

Ansatte i avdelingen Helsepersonalet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 930 82 643 E-post
Helsesøster 918 72 934 E-post
 
Lillian Tobiassen Ravnåsen

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer/IKT-ansvarlig, barnetrinnet 37 50 24 31 997 96 199 E-post
19123 08299 0007
IKT-ansvarlig 37 50 24 74 916 85 355 E-post
Rudolf  Sneek

Musikk og kulturskole - Ledelsen

Ansatte i avdelingen Musikk og kulturskole - Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kulturskolen 37 50 24 24 911 84 375

19123 02895 0036

Mykland skole - Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Mykland skole - Administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 37 50 25 30

Mykland skole - Ledelsen

Ansatte i avdelingen Mykland skole - Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 37 50 25 30

Mykland skole - Lærere

Ansatte i avdelingen Mykland skole - Lærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontaktlærer 5.-7. tr
kontaktlærer 1.-4. tr
timelærer
timelærer