Bliksåsen barnehage
Bliksåsen barnehage

Bliksåsen barnehage

Velkommen til Bliksåsen barnehage!

Barnehagen vår:

Vi er en nystartet 4-avdelings kommunal barnehage, med to avdelinger for 1-3 åringer, en avdeling for 3-6 åringer samt en avdeling for 1-6 åringer.

Ny barnehage:

Bliksåsen barnehage holder til i helt nye lokaler i det nye byggefeltet i Froland – helt på toppen av Bliksåsen. Vi har et drømmeuteområde med blant annet skogsterreng med gapahuk, sykkelbane, kjøkkenhage, sklie, fotballbane og artige lekeapparater tilpasset for barn i alle aldre.

Innomhus har vi 4 separate avdelinger.

Felles har vi et romslig kjøkken med allrom/bibliotekkrok og scene, spes.ped-rom, formingsrom og puterom med klatrevegg og ribbevegger. Avdelingene er møblert ut ifra hva barna i barnehagen har interesse for og liker å leke med. 

Vår visjon: Gode barndomsminner!

Satsningsområde er lek og relasjoner. Dette er felles for alle de kommunale barnehagene i Froland. I tiden fremover vil vi ha dette som tema på kurs og opplæring for personalet.

Viktige mål:

Vi i Bliksåsen barnehage vil være gode rollemodeller for barna - med respekt og anerkjennelse for hvem man er. Alle - store som små - har like mye verdi, og uansett bakgrunn skal alle få samme muligheter i barnehagen vår!

Grunnleggende forståelse og kompetanse for blant annet barns emosjonelle utvikling er viktig når man er i samspill med barn. Derfor jobber vi kontinuerlig med ”relasjonskompetanse” og har særlig fokus på Herdis Palsdottir sin bok: relasjoner med barn.

Åpningstider: 07.00-16.30

Plasstyper: 100%, 60% og 50%

5 planleggingsdager i året.

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med seksjonsleder, Berit Lie, telefon 37 50 24 45.

Du når oss på telefon 37 50 24 45 og 37 50 24 47.

Når vi er på tur, kan du ringe oss på telefon 469 07 424

Kontakt

Seksjonleder: Berit Lie

Tlf: 37 50 24 45

Tlf til avdelingene: 37 50 24 47

Mobiltlf  til avdelingene: 46 90 74 24

E-post: berit.lie@froland.kommune.no

Adresse : Bliksåsen 70

Eierforhold: Kommunal

Åpningstider: 07.00-16.30